Tag Archives: YMYL

YMYL คืออะไร ทำความเข้าใจ คอนเทนต์ประเภท YMYL กับการทำ SEO

คอนเทนต์ประเภท YMYL คืออะไร เป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจ ไม่ใช่แค่สำหรับคนทำ SEO เท่านั้นที่ต้องรู้ คนทำคอนเทนต์และเว็บไซต์ ก็ควรที่จะต้องทำความเข้าใจเหมือนกัน เพราะ YMYL เป็น Core Algorithm (หลักเกณฑ์) [...]